Zapraszamy Cię na kurs angielskiego i/lub niemieckiego.
Będziesz uczył się w atrakcyjny i efektywny sposób, który jest realizacją pasji
prowadzącej szkołę Małgorzaty Czerwińskiej.

Małgorzata Czerwińska Zamknij

Małgorzata Czerwińska

Absolwentka germanistyki i anglistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1988 roku pracuje jako nauczyciel.
Od początku kariery zawodowej doskonali swoją wiedzę
i umiejętności biorąc udział w międzynarodowych konferencjach dla nauczycieli języków obcych i kursach podnoszących kwalifikacje
w Austrii, Irlandii, Niemczech, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Poświęca na to ferie i wakacje - w czasie tegorocznych uczyła się na Uniwersytecie w Edynburgu jak jeszcze bardziej atrakcyjnie prowadzić lekcje języka angielskiego z nastolatkami.

Będziesz uczył się w małej grupie (do 6 osób), do której uczniów dobieramy bardzo precyzyjnie
wg wieku (max 2 lata różnicy wieku w grupie), zaawansowania (na podstawie bezpłatnego testu
i ewentualnie rozmowy kwalifikacyjnej) oraz celu nauki. Taki system – uznawany za najefektywniejszy przez teoretyków i praktyków nauczania języków obcych - stosujemy od początku działania szkoły. Poza tym w wyniku reformy szkolnictwa grupy 10 – 12 osobowe to dzisiaj standard w szkołach publicznych, a zatem dodatkowo płatna nauka powinna oferować lepsze warunki uczenia się.
Jeśli Ci to nie odpowiada lub masz specjalne potrzeby, proponujemy Ci możliwość indywidualnej nauki w systemie one 2 one (sam na sam z nauczycielem) lub one 2 two (jeden nauczyciel
i dwóch uczniów).

Zajęcia odbywają się w naszym nowoczesnym, wygodnym, doskonale wyposażonym
i monitorowanym budynku, który został zaprojektowany i wybudowany specjalnie pod kątem prowadzenia kursów języków obcych.
Poziomy kursów oparte są na ramach referencyjnych Rady Europy.

Zamknij

Nasze poziomy nauczania odpowiadają ustalonym przez Radę Europy europejskim normom nauczania języków obcych. Pozwala to unikać niejasnych określeń poziomów kursów, podręczników w rodzaju ‘początkujący’ czy ‘średniozaawansowany.
Kończąc kurs na poziomie np. B1 w Nowym Targu i chcąc kontynuować naukę języka angielskiego np. w szkole Edynburgu lub niemieckiego np. w Wiedniu, personel w prosty sposób przydzieli Cię do odpowiedniej grupy.


Ramy referencyjne dzielą znajomość każdego języka obcego na 3 poziomy: A odpowiada poziomowi podstawowemu, B oznacza poziom średni a C- poziom wyższy.


Poziom A1: Żadna lub znikoma znajomość języka obcego

Po ukończeniu tego poziomu jesteś w stanie zrozumieć i samemu zastosować podstawowe zwroty i proste zdania. Potrafisz przedstawić siebie i innych, zadawać pytania i udzielać odpowiedzi, np.: skąd pochodzisz, gdzie mieszkasz, jakie posiadasz rzeczy. Oprócz tego potrafisz się porozumieć w prosty sposób, jeśli osoba, z którą rozmawiasz, mówi powoli i wyraźnie i jest gotowa Cię wesprzeć.


Poziom A2: Podstawowa znajomość języka obcego

Jeśli uda Ci się ukończyć ten poziom nauczania, potrafisz już zrozumieć i zastosować zdania i często stosowane zwroty, wiążące się ze wszystkimi dziedzinami dnia codziennego, takimi jak: informacje dotyczące osoby i rodziny, zakupy, praca i bliższe otoczenie.

Potrafisz porozumieć się w prostych i rutynowych sytuacjach, w których chodzi o bezpośrednią wymianę informacji dotyczących rzeczy już znanych oraz jesteś w stanie opisać w prosty sposób własne pochodzenie i wykształcenie, jak i bezpośrednie otoczenie i przedmioty codziennego użytku.


Poziom B1: Względnie dobra znajomość języka obcego

Po ukończeniu tego poziomu potrafisz zrozumieć główne zagadnienia, jeżeli używa się przejrzystego języka standardowego i jeżeli chodzi o znane rzeczy dotyczące pracy, szkoły lub spędzania wolnego czasu. Jesteś w stanie poradzić sobie z większością sytuacji, które mogą Cię spotkać podczas podróży po danym regionie językowym.

Również proste i spójne wypowiadanie się na znane Ci tematy i osobiste zainteresowania nie sprawi Ci kłopotu. Bez problemów jesteś w stanie relacjonować własne doświadczenia i zdarzenia, opisywać sny, marzenia i cele oraz podawać krótkie uzasadnienia i wyjaśnienia planów i widoków na przyszłość.


Poziom B2: Dobra znajomość języka obcego

Kto ukończył poziom B2, potrafi zrozumieć główny sens złożonych tekstów na tematy konkretne i abstrakcyjne, jak również specjalistyczne dyskusje dotyczące własnego obszaru wiedzy. Wówczas umiesz porozumieć się na tyle spontanicznie i płynnie, że możliwe jest przeprowadzenie normalnej rozmowy z osobą, której językiem ojczystym jest język obcy, bez większego wysiłku z obu stron.

Oprócz tego potrafisz bez problemów wyrażać się jasno i z detalami w szerokim spektrum tematycznym, objaśniać punkt widzenia na zagadnienia aktualne oraz podawać zalety i wady różnych możliwości wyboru.


Poziom C1: Bardzo dobra znajomość języka obcego

Ten poziom pozwala Ci na rozumienie szerokiego spektrum ambitnych, dłuższych tekstów oraz na uchwycenie znaczeń domyślnych. Jesteś również w stanie wypowiadać się spontanicznie i płynnie bez konieczności dłuższego zastanawiania się nad doborem słów.

Potrafisz także skutecznie i elastycznie używać języka w życiu towarzyskim i zawodowym lub w dalszej edukacji i podczas studiów oraz wypowiadać się jasno, rozbudowanie i wyczerpująco w złożonych kwestiach z zastosowaniem różnorodnych środków w celu nadania tekstowi spójności


Poziom C2: Wyśmienita znajomość języka obcego

Po ukończeniu tego poziomu potrafisz zrozumieć praktycznie wszystko, co przeczytasz i usłyszysz, bez większego wysiłku. Także podsumowanie informacji z różnych pisemnych i ustnych źródeł oraz prezentacja uzasadnień i wyjaśnień w spójnej formie nie przysparza Ci żadnych trudności.

Łatwo przychodzi Ci spontaniczne, bardzo płynne i precyzyjne wypowiadanie się, jak również potrafisz jasno wytłumaczyć subtelne niuanse znaczeniowe w złożonych sytuacjach.

Zamknij

W nauce pomogą Ci podręczniki wiodących wydawnictw, a także oryginalne materiały tworzące wrażenie autentyczności sytuacji językowej - m.in. bilety, informatory, formularze, karty dań.
Zajęcia prowadzą wyłącznie nauczyciele - wyłącznie magistrowie filologii, egzaminatorzy nowej matury i/lub certyfikatów międzynarodowych oraz obcokrajowcy (native speakers)
z uprawnieniami do nauczania w szkołach publicznych.
Od początku działania, tj. od 1996 roku, obowiązuje zasada 'wszystko w cenie' (kurs, podręcznik, zeszyt ćwiczeń, kaseta lub CD-ROM) – nie żądamy żadnych dodatkowych lub późniejszych opłat. Kolejny już rok obowiązywać będzie ten sam, sprawdzony, system rabatów:
10% za każde uprawnienie, razem to nawet 40%!
Opłatę za naukę możesz rozłożyć nawet na miesięczne raty!
Jakby Ci tego było mało to możesz poszerzać wiedzę w naszych szkołach partnerskich w Austrii, Irlandii i Szkocji na wyjątkowo korzystnych, wynegocjowanych specjalnie dla naszych uczniów, warunkach.


Sprawdź to – pierwsza lekcja gratis!